Potřebuji pomoc s přístupností

Seznamte se s Malin – členkou IAAP

Malin Hammarberg žije ve švédském Göteborgu a od roku 2013 působí v oblasti digitální přístupnosti. V současné době je vedoucí oddělení přístupnosti a použitelnosti ve společnosti Sigma Technology Digital Solutions. Je držitelkou certifikátu CPWA (Certified Professional in Web Accessibility neboli certifikovaný odborník na přístupnost webu).

Malin se věnuje propagaci digitální přístupnosti prostřednictvím různých aktivit, jako jsou webináře, přednášky a mentoring, a je také členkou IAAP Nordic Chapter Advisory Council (poradního sboru severské pobočky IAAP).

Proč jste vlastně členkou IAAP?

Členkou jsem se stala z několika důvodů: chtěla jsem rozšířit své kontakty v oblasti přístupnosti, chtěla jsem patřit do komunity, která by mi pomohla prohloubit mé dovednosti a znalosti, a chtěla jsem získat certifikát v oblasti přístupnosti, abych sobě i ostatním dokázala, že se mnou můžou počítat.
Jsem hrdá na to, že mohu být součástí této skvělé komunity přístupnosti, na rozdíl od mnoha jiných oblastí podnikání si zde nikdo nechce konkurovat. Chceme podporovat naši rozmanitost a vytvářet řešení, která nás sdružují a zapojují, ne vylučují. Je toho hodně, co se z postupů a strategií od ostatních odborníků na přístupnost a inkluzi můžeme naučit. Rovněž je zde prostor pro sdílení a podporu jak v IAAP, tak na dalších fórech, jako jsou kanály na Slacku.

Chci také vyzdvihnout IAAP Nordic Chapter, která pořádá několik zajímavých webinářů a každoroční setkání s některými „superhrdiny“ v oblasti přístupnosti, a to vše zdarma pro své členy. A opravdu miluji newslettery od IAAP. Nejsou jenom zbytečná členská výhoda, ale něco, co si opravdu ráda přečtu.

Co jste se naučila při studiu a skládání zkoušek IAAP?

Naučila jsem se toho hodně, ale také jsem si uvědomila, že jsem zdaleka ještě nepronikla do hloubky problému. Příprava na CPACC mi pomohla pochopit svět v širším měřítku a vlastní důvody nutnosti přístupnosti. Příprava na WAS mi dala více dovedností k vytváření přístupnějšího webu a hlubší znalosti asistivních technologií.

Získávání obou certifikátů byla neuvěřitelná cesta. Dozvěděla jsem se mnohem více o širokém tématu, kterým přístupnost je, a i po téměř deseti letech zjišťuji, že je stále co objevovat. Je to pro mě celoživotní a vzrušující honba za dalšími znalostmi.

Řekněte nám něco o své minulosti a o tom, proč je pro vás přístupnost důležitá.

Pokud mohu pomoci při vytváření inkluzivnějšího digitálního světa, je to můj způsob, jak přispět k lepší a světlejší budoucnosti pro všechny.

Když jde o něco, co mě baví, čas opravdu letí. Je to téměř deset let, co jsem se poprvé s přístupností setkala. To vše díky SJ, největšímu švédskému vlakovému dopravci. Bylo to v roce 2013, ale připadá mi to jako včera. SJ chtěl webové řešení, které by vycházelo z principu „design pro všechny“ a dodržovalo WCAG (Web Content Accessibility Guidelines neboli pravidla přístupnosti webu). Aniž bych o tom předtím tušila, otevřel se mi zcela nový svět, který se mi líbil víc a který mi připadal jako jediná správná cesta.

Dříve jsem pracovala s použitelností a uživatelskou přívětivostí, ale nebrala jsem v úvahu, že existují i jiní uživatelé. Proto jsem nemohla odvádět nijak zvlášť dobrou práci a toto uvědomění vše změnilo. Čím více se dozvídám o přístupnosti, inkluzivním designu, rozmanitosti, tělesném a mentálním postižení, asistivních technologiích, mezinárodních standardech a zákonech, tím více se chci věnovat jejich zkoumání.

Věřím, že každý z nás by měl mít rovný přístup do digitálního světa. Technologie se stále více dotýkají života každého z nás a mít k nim přístup je základní nutností. Je nezbytné, abychom odstranili všechny potenciální překážky a navrhovali a vyvíjeli webové stránky, systémy a aplikace, které respektují rozmanitost uživatelských zážitků.

Čím přispíváte k vytváření inkluzivnějšího digitálního světa a čím se při své práci inspirujete?

O tom, jak implementovat přístupná řešení, se toho stále můžeme hodně učit. Navíc se stále mění, co nejlépe funguje, co je podporováno a jak se s tím pracuje. Když se ohlédnu zpět na dřívější projekty, vždy najdu věci, které bych dnes udělala jinak, a myslím, že toto poznání mě nutí neustále růst a prahnout po dalších znalostech, snažit se dělat lepší a inkluzivnější řešení a nikdy nepolevit.

Jsem ráda, když můžu být „superhrdinou“ přístupnosti a inkluzivního designu, který „zpřístupňuje“ samotnou přístupnost běžným vývojářům, designérům, UX, testerům a produktovým/projektovým manažerům. Myslím si, že je důležité, aby o přístupnosti a inkluzivním prostředí všichni přemýšleli a inspirovali se jím. Přístupnost je celopodnikové úsilí a neleží jen na osamělém zastánci přístupnosti. Nejde ani o jednorázové řešení, ale vyžaduje dlouhodobou strategii.

Ráda se spojím a popovídám si s dalšími zájemci, kteří se buď chtějí dostat do oblasti inkluzivního designu a digitální přístupnosti nebo s těmi, kteří se zajímají o to, jak tato témata začlenit do své práce. Neváhejte mě najít a kontaktovat na LinkedInu.

Pokud jde o digitální přístupnost, kde je podle vás největší prostor pro zlepšení?

Přístupnost je především o inkluzi a navrhování s ohledem na rozmanitost nás lidí. Zde vidím digitální propast, kterou bych mohla pomoci překlenout. Každý člověk je jedinečný a zaměřit se na diverzitu lidí je zásadní. Poskytovatelé digitálních služeb a technologií musí lépe naslouchat zkušenostem klientů s postižením. Musíme provádět více různorodých uživatelských testů, abychom si vyslechli zkušenosti a názory lidí s postižením na dané produkty. Učení je zkušenost, která spojuje to, co víme, s tím, co získáme od ostatních. A proto, abychom porozuměli nebo se tvářili, že rozumíme tomu, jakou zkušenost mají různí uživatelé, nestačí si jen informace někde přečíst.

Já a moji kolegové jsme také přesvědčeni, že je potřeba vytvářet udržitelné iniciativy v oblasti přístupnosti. Chceme být našim klientům k dispozici od počáteční fáze až do konce projektů, ale také chceme naše zákazníky vybavit tak, aby dokázali spravovat svou vlastní přístupnost, a pomoci jim objevit, kde mohou své produkty a služby zlepšit. Na úrovni organizace to znamená ustanovit vedení, vytvořit interní zásady a postupy přístupnosti v celé organizaci a připravit týmy na úspěch. Téměř každý v organizaci je na určité úrovni nebo na určitém místě zodpovědný za přístupnost. A my opravdu chceme pomáhat a sdílet naše znalosti, abychom společně mohli vytvořit inkluzivnější digitální svět. Nevěříme na osamělého obhájce přístupnosti nebo konzultanta; inkluze je týmová práce.

Malin Hammarberg (CPWA), individuální členka IAAP Nordic

Potřebujete pomoc s přístupností?
Kontaktujte nás

Kontaktovat nás v případě potřeby můžete i e-mailem nebo telefonicky

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.