Théseus Théseus Světluška

S Théseem bez překážek 2022

Online konference o digitální přístupnosti

Bezbariérovost a přístupnost webů, dokumentů i aplikací se (i díky legislativnímu zakotvení) dostává stále více do popředí zájmu těch, kdo informace v digitálním prostředí publikují. I přes veškeré dosavadní snahy a aktivity v této oblasti na národní i mezinárodní úrovni je však míra digitální přístupnosti řady služeb stále poměrně nízká. Uživatelé často narážejí na bariéry i při tak běžných činnostech, jakými je online nákup zboží, jízdenek či správa bankovního účtu.

Díky konferenci S Théseem bez překážek, kterou jsme uspořádali pod hlavičkou projektu Théseus, měli zájemci o tuto tématiku možnost dozvědět se o digitální přístupnosti vše potřebné.

Protože nabitý program konference nedovolil odpovědět na dotazy v průběhu živého vysílání, naplánovali jsme na pátek 9. prosince od 13.00 navazující webinář, na kterém jednak zazní odpovědi na Vaše dotazy, jednak se budete moci ptát na vše, co vás ohledně přístupnosti zajímá.

Registrovat se na webinář S Théseem bez překážek 2022: Otázky a odpovědi

Praktické informace

Kontaktní osoba pro případné dotazy

Radek Pavlíček, 604 462 448, pavlicek@teiresias.muni.cz

Zhlédnout záznam konference S Théseem bez překážek 2022

Program konference

Program konference jsme připravovali s maximálním důrazem na praxi: motivační přednášky mohou být fajn začátek, ale to, co je opravdu potřeba, jsou odborné znalosti, jak přístupné digitální produkty tvořit.

 • Legislativa a standardy (10.00 až 11.00)
  • Monika Miazdrová, MIRRI SR: Monitorovanie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií na Slovensku
  • Radek Horáček, MV ČR: Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací z pohledu kontrolního orgánu – MV ČR
  • Susanna Laurin, předsedkyně pracovní skupiny pro digitální přístupnost: EU jako lídr v oblasti přístupnosti
 • Uživatelská zkušenost – panelová diskuse (11.00 až 11.30)
  • Radka Nováková, Ústav jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Peter Halada, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • Ladislav Kratochvíl, Orbi Pontes
 • Přístupnost multimédií (11.30 až 12.00)
  • Petr Herian: Jak online aplikace Beey pomáhá zpřístupňovat digitální audio/video obsah
  • Marek Salaba: Praktické zkušenosti s výrobou a distribucí audiopopisu
  • Petr Vysuček, Kateřina Pešková: Jak zpřístupnit (nejen mediální) obsah Neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka?
 • Příklady dobré praxe (13.00 až 14.00)
  • Tomáš Jelínek: Praktická ukázka přístupnosti na mobilní aplikaci Cash Reader
  • Michaela Vranková: Navrhnout přístupný web není raketová věda, ALE…
  • Běla Svobodová: Otevřená knihovna
 • Odbornost a certifikace (14.00 až 15.00)
  • Helena Hubatková Selucká: Bezbariérové knihovny a certifikát Handicap Friendly
  • Tereza Kosnarová Venerová: Design informačních služeb online
  • Alberto Hylander, koordinátor projektu IAAP EU: IAAP – členské výhody a profesní certifikace
  • Ondřej Pohl: Jak jsem se stal druhým IAAP certifikovaným profesionálem v ČR?

Zhlédnout záznam konference S Théseem bez překážek 2022

Anotace programových bloků a jednotlivých příspěvků

Legislativa a standardy (10.00 – 11.00)

Stávající i chystaná legislativní zakotvení přístupnosti jsou jedním z pilířů, které přispívají k lepší přístupnosti webových stránek i aplikací. Jaké jsou výsledky monitoringu webů a mobilních aplikací, spadajících pod zákon o přístupnosti? Jaké změny a rozšíření působnosti přinese připravovaný European Accessibility Act? Nejen to se dozvíte v této sekci.

Monika Miazdrová, MIRRI SR: Monitorovanie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií na Slovensku

Prezentácia sa bude venovať predovšetkým základným princípom monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré prebieha každoročne na Slovensku. V niekoľkých bodoch si predstavíme skúsenosti a najmä osvedčené postupy, ktoré sa nám, kontrolnému subjektu za Slovenskú republiku, osvedčili pri zvyšovaní prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

Radek Horáček, MV ČR: Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací z pohledu kontrolního orgánu – MV ČR

Prezentace seznamuje s právní úpravou a standardy pro přístupné internetové stránky a mobilní aplikace, shrnuje výsledky z dosavadního monitoringu přístupnosti a uvádí nejčastější nedostatky, které se vyskytují na stránkách povinných subjektů.

Radek Horáček je vedoucím oddělení informačních systémů a legislativní podpory Odboru eGovernmentu MV ČR.

Susanna Laurin, předsedkyně pracovní skupiny pro digitální přístupnost: EU jako lídr v oblasti přístupnosti

V posledních několika letech EU posunula digitální přístupnost kupředu prostřednictvím politických strategií, nových iniciativ a řady směrnic. Díky třem pilířům, kterými jsou monitorování, samostatná kontrola a zpětná vazba od koncových uživatelů, se způsob prosazování zákonů o přístupnosti v EU těší pozornosti z celého světa. V této prezentaci Susanna Laurin, předsedkyně pracovní skupiny pro digitální přístupnost, stručně představí další krok vpřed, a to připravovaný Evropský zákon o přístupnosti.

Otázky a odpovědi

Prostor pro otázky účastníků a odpovědi přednášejících 🙂

Uživatelská zkušenost (11.00 – 11.30)

Když se řekne „kvalitní web“, každého nejspíš napadne web s co nejzajímavějším designem a obsahem, který přiláká co nejvíce zákazníků. Jinak to však mohou vidět lidé, kteří s webem nebo jakoukoli jinou digitální platformou musí denně pracovat. Špatně zobrazované stránky, weby nepřístupné pro asistivní technologie nebo třeba špatně zvolený font však naopak vedou ke frustraci, námaze a po opakovaném neúspěchu k opuštění stránky. Přístupné a uživatelsky přívětivé stránky tak mohou být na trhu obrovskou výhodou a díky nadcházejícím legálním úpravám pro množství subjektů i povinností.

Uživatelskou zkušeností se budeme zabývat v druhém programovém bloku, který bude mít formu panelové diskuse.

Jejím cílem bude seznámit účastníky konference s tím, na jaké bariéry uživatelé v digitálním prostoru nejčastěji narážejí, zda/ jak se jim je daří překonávat a kde vidí rezervy v digitální přístupnosti na straně těch, kdo weby a aplikace tvoří a provozují.

Diskutovat budou: Radka Nováková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Peter Halada z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Ladislav Kratochvíl z Orbi Pontes.

Přístupnost multimédií (11.30 – 12.00)

Multimediální obsah dnes nalezneme na každém kroku, a to jak v oblastech volného času a zábavy, tak vzdělávání nebo práce. Jelikož však multimédia cílí na všechny smysly, je lidem s určitým typem postižení či znevýhodnění nutné poskytnout alternativu tak, aby k médiím měli stejný přístup jako ostatní.

V bloku věnovanému přístupnosti multimédií se dozvíme o třech možnostech zpřístupňování. Petr Herian představí aplikaci Beey, která pomáhá zpřístupňovat audio a video obsah, Marek Salaba se bude věnovat audiopopisu pro diváky se zrakovým postižením a Petr Vysuček s Kateřinou Peškovou přiblíží, jak zpřístupnit mediální obsah uživatelům (českého) znakového jazyka.

Petr Herian: Jak online aplikace Beey pomáhá zpřístupňovat digitální audio/video obsah

S raketovým nárůstem množství multimediálního obsahu (video i samotné audio) na internetu roste potřeba zpřístupnění těchto zdrojů i v textové podobě. A nejedná se jen o potřeby lidí s postižením sluchu. Většinu videí přihraných ze sociálních platforem na mobilních zařízeních si lidé pouští bez zvuku. Proto jsou titulky v případě videí nebo přepis zvukové stopy v případě podcastů tak důležité.

Online aplikace Beey převádí lidský hlas na text automaticky a díky propojení se zvukovou stopou pomocí časových značek je ideální nástroj na titulkování videí z internetu a zpřístupnění audio obsahu (například podcastů nebo rozhlasového zpravodajství a publicistiky).

Co nabízí aplikace Beey pro tvůrce videí nebo podcastery a další uživatele? Máme nový tzv. Titulkový režim s interaktivní editací titulků na zvukové vlně. Ve fázi beta-testování je nová aplikace Beey Voice – nástroj pro diktování v mobilu nebo do mikrofonu. Umíme také přepisovat videa z internetu (Youtube nebo Facebook) bez nutnosti jejich stahování.

Aktuálně máme nejkvalitnější rozpoznávání hlasu pro český a slovenský jazyk a nabízíme i dalších 18 jazyků včetně angličtiny, němčiny, polštiny, ukrajinštiny nebo nově italštiny. Přepisy je možné přímo v aplikaci také přeložit do jiného jazyka. Získáte tak doslova během pár minut české titulky třeba k anglickému videu.

Kdo používá Beey? S našimi titulky se můžete setkat televizích Seznam, Prima i Nova nebo na streamovací platformě VOYO. K přepisům rozhovorů i titulkování Beey používají reportéři z Deníku N, V Blesku nebo v magazínu Reflex. Máme i řadu menších zákazníků – podcasterů, studentů nebo třeba neziskové organizace.

Marek Salaba: Praktické zkušenosti s výrobou a distribucí audiopopisu

V přednášce se dozvíte o tom co je audiopopis pro zrakově postižené, jak se vyrábí a hlavně jaké jsou možnosti jeho distribuce zejména v digitálním prostoru.

Petr Vysuček, Kateřina Pešková: Jak zpřístupnit (nejen mediální) obsah Neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka?

Petr Vysuček a Kateřina Pešková z Deaf Friendly® se podívají na problematiku přístupnosti médií pohledem agentury poskytující služby v oblasti zpřístupňování informací neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka.
V úvodu krátce představíme Neslyšící jako jazykovou a kulturní menšinu: český znakový jazyk jako přirozený jazyk a práva Neslyšících na přístup k informacím v jejich mateřském, tedy znakovém, jazyce.
Dále společně pojmenujeme možné způsoby, jak (nejen mediální) obsah Neslyšícím zpřístupnit, jaká jsou úskalí a limity poskytovaných služeb a jak posoudit kvalitu dodané služby a podle čeho vybírat a na co se připravit.

Příklady dobré praxe (13.00 – 14.00)

Teorie vám sice může poskytnout základní vhled do problematiky a spoustu užitečných informací, nic se však nevyrovná praktickým zkušenostem. Proto bychom následující blok věnovali příkladům dobré praxe. O svých zkušenostech bude přednášet například Běla Svobodová, která představí princip přístupné knihovny nebo Michaela Vranková, která se podělí o praktické zkušenosti, jak si komplikujeme život při návrhu webu, jeho tvorbě a při jeho plnění.

Tomáš Jelínek: Praktická ukázka přístupnosti na mobilní aplikaci Cash Reader

Tomáš Jelínek ukáže aplikaci na rozpoznávání bankovek a některé výzvy, které jsou spojeny s vývojem aplikací pro nevidomé.

Michaela Vranková: Navrhnout přístupný web není raketová věda, ALE…

Praktické zkušenosti, jak si komplikujeme život při návrhu webu, jeho tvorbě a při jeho plnění. Svoje znalosti z praxe s vámi bude sdílet Michaela Vranková, tvůrkyně přístupných webů na WordPress.

Běla Svobodová: Otevřená knihovna

Knihovna města Ostravy již dlouhá léta odstraňuje bariéry a otevírá „dveře“ všem čtenářům. Zvláštní péči přitom věnuje usnadnění přístupu k informacím lidem se zrakovým a sluchovým postižením. O těchto aktivitách, úspěších, ale i úskalích, která nás na této cestě provází, bude příspěvek Běly Svobodové, pracovnice Zvukové knihovny KMO a Knihovny pro handicap.

Otázky a odpovědi

Prostor pro otázky účastníků a odpovědi přednášejících 🙂

Odbornost a certifikace

Na závěr konference se budeme věnovat tomu, jaké možnosti vzdělávání a certifikace jsou dostupné pro ty z vás, kteří to s přístupností myslí vážně. V bloku „Odbornost a certifikace“ se budete moci dozvědět o certifikátu „Handicap Friendly“, který přísluší knihovnám, o organizaci IAAP a možnostech získání certifikátů nebo o novém online studijním programu Masarykovy univerzity s názvem „Design informačních služeb.“

Helena Hubatková Selucká: Bezbariérové knihovny a certifikát Handicap Friendly

Osm bodů přístupnosti knihoven z praktického pohledu hodnotitelů představí Helena Hubatková Selucká, vedoucí odborné sekce SKIP Bezbariérové knihovny, garant přístupnosti knihoven se specializací na přístupnost pro osoby s mentálním postižením.

Tereza Kosnarová Venerová: Design informačních služeb online

V září 2022 jsme na Masarykově univerzitě otevřeli první, plně distanční bakalářský online program, který bych vám ráda představila. Během studia se naučíte navrhovat informační služby s ohledem na současné globální společenské a environmentální výzvy. Potkáte se současnými i budoucími leadery v oblasti informačních služeb a zkušenosti ze studia budete moci hned aplikovat v praxi v komerčních, neziskových i veřejných službách. Důležitými tématy je pro nás sebeřízené vzdělávání, zaměření na praxi, použití virtuální reality v rámci studia a také téma přístupnosti.

Alberto Hylander, koordinátor projektu IAAP EU: IAAP: členské výhody a profesní certifikace

Spousta dnešních ICT produktů, webových stránek a dalšího digitálního obsahu není přístupná. I z tohoto důvodu je dnes digitální přístupnost v EU významným tématem. V této prezentaci si představíme poslání Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti přístupnosti (IAAP). Dále se pak také dozvíte více o úrovních členství, profesních certifikacích a výhodách, které mohou členové IAAP využívat.

Alberto Hylander je zodpovědný za rozšiřování členství a podporu iniciativy IAAP v EU. Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a udržováním mezinárodních sítí, pracoval pro OSN v USA a Ženevě a pro Evropskou komisi na Delegaci Evropské unie v Číně. Hlavními oblastmi činnosti bylo uplatňování lidskoprávních dokumentů v rozvojových projektech v rámci projektů financovaných OSN i EU a hodnocení a monitorování plánovacích procesů v networking skupinách. Působí ve Stockholmu ve Švédsku.

Ondřej Pohl: Jak jsem se stal druhým IAAP certifikovaným profesionálem v ČR?

Moje cesta k certifikaci. Proč? Jak jsem se připravoval, jak dlouho a byla to správná cesta? Jak to probíhalo? Mělo to smysl? A co dál?

Ondřej je jeden ze dvou nejvýše certifikovaných lidí na webovou přístupnost (CPWA) v České republice a pracuje jako Head of Accessibility & UX v mezinárodní digitální agentuře ACTUM Digital. Ondřej má více než 10 let zkušeností v UX.

Otázky a odpovědi

Prostor pro otázky účastníků a odpovědi přednášejících 🙂

Závěrečné slovo

Poděkování, rozloučení a pozvání na navazující akce.

Zhlédnout záznam konference S Théseem bez překážek 2022


Konferenci S Théseem bez překážek 2022 uspořádalo Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity jako jeden z výstupů projektu Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí, podpořeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Partnerem konference byla společnost ACTUM Digital.