Potřebuji pomoc s přístupností

Novinky v základní profesní certifikaci CPACC od IAAP. Co zájemce od května čeká?

Certifikace CPACC (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) neboli česky certifikovaný odborník v oblasti klíčových znalostí přístupnosti je základní profesní certifikací nabízenou mezinárodní asociací odborníků na přístupnost IAAP. Tato certifikace potvrzuje znalosti v oblasti přístupnosti webu a digitálního prostředí, fyzického prostředí a služeb, univerzálního designu u výrobků, služeb a ve vzdělávání, problematiky zdravotního postižení, asistivních technologií, legislativy a managementu

Potřebné kompetence a přehled studijních materiálů najdou zájemci o certifikaci v tzv. Body of Knowledge (BOK), neboli česky Souhrnu znalostí. Ten obsahuje přesný výčet témat ke zkoušce včetně jejich základního představení a odkazů na rozšiřující zdroje a slouží jako výchozí materiál pro samotnou zkoušku. A právě tento Souhrn znalostí se nyní dočkal aktualizace. V platnost vstoupí od zkouškového období květen / červen 2024.

Proč je potřeba BOK aktualizovat?

Certifikace IAAP mají za úkol potvrzovat odbornost v oblasti přístupnosti, a to na mezinárodní úrovni. Při tvorbě materiálů pro přípravu na certifikační zkoušky a při tvorbě samotného testu je i proto kladen důraz na mezinárodní přehled, kvalitu, pečlivost, zpětnou vazbu těch, kteří certifikační zkoušku absolvovali, a především aktuálnost. Souhrn znalostí (BOK) je obnovován pravidelně, a to s ohledem na současný stav legislativy, technologií, asistivních technologií a dalších trendů.

Nevyvíjí se však jen technologie a legislativa, ale také naše praktické zkušenosti. Proto se na vývoji a aktualizacích BOK a samotných zkoušek podílí široké spektrum tvůrců, které zahrnuje jak odborníky s dlouholetou praxí, tak mladé nadšence a dobrovolníky. Důležitou roli také hraje diverzita a zkušenosti osob z různých konců světa.

Čeho se týkají změny?

Legislativa

Hlavní část změn se týká legislativy, která se z daných oblastí vyvíjí nejrychleji. Rovněž je tato část zkoušky považována často za nejsložitější a nejnáročnější na osvojení. I proto bude nyní toto téma představeno z širšího úhlu pohledu, přičemž bude kladen důraz na mezinárodní souvislosti a základní koncepty a pojmy.

Větší pozornost je věnována rozvíjející se legislativě EU – a to především s ohledem na propojení dokumentů, jako je Směrnice o přístupnosti webu, Evropský zákon o přístupnosti, WCAG nebo norma EN 301549 – a zákonům a normám, které se vztahují na konkrétní průmyslová odvětví. Ke zpřehlednění došlo také v oblasti uplatňování evropské legislativy na národní úrovni.

Širší pohled na problematiku zdravotního postižení

Výrazné změny nastaly také v sekci věnované problematice osob se zdravotním postižením, jejich potřebám a asistivním technologiím a postupům, které jim umožňují přístup k informacím. Došlo k většímu propojení těchto témat, která byla dříve představována izolovaně. To umožnilo hlubší propojení konkrétních problémů, kterým osoby se zdravotním postižením čelí, a možností jejich řešení.

Větší pozornost je nyní věnována komplexnějším kategoriím, jako jsou poruchy řeči a komunikace nebo mentální postižení a poruchy učení. Především v druhém zmiňovaném případě najdeme podrobnější popis potřeb s ohledem na konkrétní kognitivní funkce, jako je paměť, čtení, pozornost atd. Novinky se vztahují také na digitální přístupnost s ohledem na osoby s tímto druhem postižení, na kterou se nyní více zaměřuje třeba nová verze WCAG 2.2.

Jak se na CPACC připravit?

Pokud preferujete samostudium a nejraději se učíte studiem různých zdrojů na internetu nebo nechcete platit za žádný kurz, postačí vám Souhrn znalostí (BOK), kde najdete základní informace i rozšiřující zdroje, které vám pomohou se získáním širšího přehledu o problematice.

Pro členy IAAP je zdarma k dispozici kurz speciálně vytvořený pro systematickou přípravu na CPACC zkoušku Princetonskou univerzitou. Kurz zatím nebyl aktualizován, úpravy by však měly být dokončeny k 1. červenci 2024.

Kromě IAAP nabízejí přípravné kurzy i mnohé další externí společnosti, jako je například Funka Foundation nebo Deque, kde jsou kurzy dostupné zdarma osobám se zdravotním postižením.

Pokud se zajímáte o IAAP certifikace nebo jste se již rozhodli svou odbornost potvrdit jedním z nabízených certifikátů, více informací najdete na blogu Thésea v sekci certifikace nebo na webu IAAP.

CPACC Certification Updates webinar, 8 March 2024

Více informací o novinkách v CPACC certifikaci a nabízených kurzech se můžete dozvědět ze záznamu webináře s názvem CPACC Certification Updates.

Potřebujete pomoc s přístupností?
Kontaktujte nás

Kontaktovat nás v případě potřeby můžete i e-mailem nebo telefonicky

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.